Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude provedení fenologického rozboru živočišných a rostlinných druhů během vybraných let a jejich vyhodnocení společně s klimatickými parametry. Fenologický vývoj volně rostoucích druhů je považován za nástroj pomocí, kterého můžeme jednoduše detekovat změny ve vývoji druhů zejména v závislosti na vývoji klimatu. Fenologická odezva pěstovaných zemědělských plodin následně doplňuje informaci nejen o vlivu klimatického vývoje na fenologii druhů, ale také může zobrazovat vliv agrotechnických zásahů, které mohou mít na fenologii zásadní dopad.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia