Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast CHKO Pálava a lokality jižní Moravy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem práce bude provedení fenologického rozboru živočišných a rostlinných druhů během vybraných let a jejich vyhodnocení společně s klimatickými parametry. Fenologický vývoj volně rostoucích druhů je považován za nástroj pomocí, kterého můžeme jednoduše detekovat změny ve vývoji druhů zejména v závislosti na vývoji klimatu. Fenologická odezva pěstovaných zemědělských plodin následně doplňuje informaci nejen o vlivu klimatického vývoje na fenologii druhů, ale také může zobrazovat vliv agrotechnických zásahů, které mohou mít na fenologii zásadní dopad.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení