Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Tvorba terpenoidů u buku lesního v podmínkách zvýšené koncentrace CO2 a UV záření.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Karel Klem, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Karel Klem, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se v rámci teoretické části zaměří na rešerši (1) mechanismu syntézy volatilních organických látek na bázi izoprenu, tzv. terpenoidů v rostlinách a (2) úlohy těchto látek při ochraně rostlin vůči biotickým a abiotickým stresům. V rámci experimentální části bude bakalářská práce zaměřena na stanovení terpenoidů alokovaných v listech buku lesního pěstovaného v podmínkách zvýšené atmosférické koncentrace CO2 a zvýšené intenzity ultrafialové radiace pomocí metody plynové chromatografie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia