Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Volné téma
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Karel Klem, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Karel Klem, Ph.D.
Abstrakt:
Téma diplomové práce navržené studentem po konzultaci se školitelem v oblasti precizního zemědělství, herbologie, vlivu změny klimatu na rostlinnou produkci a metod fenotypizace pro šlechtění.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia