Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Volné téma
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Téma bakalářské práce navržené studentem po konzultaci se školitelem v oblasti precizního zemědělství, herbologie, vlivu změny klimatu na rostlinnou produkci a metod fenotypizace pro šlechtění.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia