Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vliv stresu sucha na konkurenci mezi plevely a jarním ječmenem
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Karel Klem, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměří na zpracování literární rešerše na téma konkurence o vodu a vliv sucha na konkurenci mezi plodinou a plevely. V rámci práce budou provedeny nádobové pokusy v řízených podmínkách, ve kterých bude sledován vliv sucha na konkurenci mezi vybranými plevelnými druhy a jarním ječmenem. Bude sledován vliv na produkci nadzemní biomasy a základní fyziologické parametry.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia