Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vyhodnocení příjmu a translokace herbicidů v rostlině pomocí metod zobrazovací fluorescence chlorofylu a blue-green fluorescence
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Ing. Karel Klem, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměří na zpracování literární rešerše na téma zobrazovacích metod pro detekci příjmu a translokace herbicidů. Dále budou provedeny experimenty s bodovou aplikací herbicidů a sledováním prostorové distribuce účinku pomocí zobrazovací fluorescence chlorofylu a zobrazovací blue-green fluorescence. Tyto metody budou použity v různých časových okamžicích po aplikaci a bude tak vyhodnocena dynamika příjmu a translokace herbicidu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia