Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Detekce houbových chorob pšenice a ječmene pomocí zobrazovací fluorescence a termálního zobrazování
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Práce se zaměří na zpracování literární rešerše na téma zobrazovacích neinvazivních metod pro detekci chorob. V rámci práce budou také provedeny experimenty zaměřené na použití metod fluorescence chlorofylu, modro-zelené fluorescence fenolických látek a termálního zobrazování pro detekci infekce pšenice a ječmene houbovými chorobami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia