Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technologie sklizně pícnin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt: Analýza technologií sklizně pícnin s ohledem na ekonomiku provozu strojů, vlivu na životní prostředí a další aspekty ovlivňující nasazení techniky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia