Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Studium interakcí kovových iontů s proteiny
Stav tématu: schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Abstrakt: Metalomika a metabolomika - využití elektrochemických metod pro studium biologicky významných molekul, studium nádorových markerů, vývoj diagnostických a prediktivních nástrojů pro včasnou detekci nádorových onemocnění.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení