Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt: Řešit optimalizaci pohybu zemědělské techniky s ohledem na životní prostředí a ekonomiku jejího provozu

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia