Přehled vypsaných témat - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt:
Řešit optimalizaci pohybu zemědělské techniky s ohledem na životní prostředí a ekonomiku jejího provozu

K tématu nejsou zadaná žádná omezení