Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
Řešit optimalizaci pohybu zemědělské techniky s ohledem na životní prostředí a ekonomiku jejího provozu

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení