Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace pohybu zemědělské techniky
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Abstrakt:
Řešit optimalizaci pohybu zemědělské techniky s ohledem na životní prostředí a ekonomiku jejího provozu

K tématu nejsou zadaná žádná omezení