Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Škody bobrem evropským v zemědělství
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Abstrakt: Bobr se dnes, díky expandující populaci, dostává do konfliktu s člověkem nejen v tradičních oblastech jeho činnosti jako je lesnictví a vodní hospodářství, ale i zemědělství. Student se bude účastnit monitoringu a vyhodnocení škod na zemědělských pozemcích a plodinách v oblasti jižní a střední Moravy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení