Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hraboš polní a škody na cukrovce
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Abstrakt: Hraboš polní je významným druhem hlodavce, škodícím v zemědělství zejména na víceletých pícninách, v řepce a v obilovinách. Málo se však ví o škodách na cukrovce. Cílem práce je monitoring škod hrabošem polním ve vybraných porostech cukrovky na Moravě a vymezení faktorů, které je ovlivňují. Student bude pracovat v terénu v průběhu vegetačního období, stěžejní bude pak období před sklizní (podzim), kdy je početnost hrabošů nejvyšší.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení