Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Toxicita na kadmiu založených pokročilých materiálů
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Pavlína Adam, Ph.D.
Abstrakt:
Teoretická část: 1. Kadmiu, výskyt, toxicita a kontaminace potravinových zdrojů. 2. Přehled na kadmiu založených pokročilých materiálech. 3. Souhrn efektu na kadmiu založených pokročilých materiálech na organismy. Praktická část 1. Seznámení s teoretickými základy syntézy kvantových teček 2. Efekt kvantových teček na růst rostlin slunečnice 3. Studium glutathion askorbátové cyklu 4. Vyhodnocení a zpracování výsledků.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení