Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití ligninolytických enzymů v degradaci organopolutantů
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
Abstrakt: Ligninolytické enzymy degradují široké spektrum obtížně rozložitelných organopolutantů. Jejich vysoká degradační schopnost nabízí možnost uplatnění těchto enzymů v bioremediaci organopolutantů. Jsou produkovány dřevokaznými houbami známými jako houby bílé hniloby. Jejich využití pro produkci ligninolytických enzymů představuje ekologickou cestu pro bioremediaci organopolutantů, která vede nejen k odstranění těchto látek ze životního prostředí, ale účinně též snižuje jejich biologickou toxicitu. Cílem bakalářské práce je studium degradace různých organopolutantů pomocí vybraných hub bílé hniloby.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení