Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Hodnocení synchronicity hospodářských cyklů zemí Evropy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt:
V rámci závěrečné práce student aplikuje metody vhodné k identifikaci hospodářského cyklu vybraných zemí Evropy (data: reálný HDP nebo index průmyslové produkce) a několika metodami zhodnotí synchronicitu hospodářského cyklu uvedených zemí. Získané číselné výsledky interpretuje z ekonomického hlediska.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management
B-HPS Hospodářská politika a správa
B-EMAJ Economics and Management
B-HPSA Economic Policy and Administration

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.