Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ověření účinnosti a využití lisu pro lisování olejnatých semen
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Zásady pro vypracování: 1. V literární části popište možnosti získání olejnatých semen a jejich přípravy pro lisování. Uveďte způsoby lisování, hlavní charakteristiky využívaných technologií a konstrukčního provedení lisů 2. U vybrané skupiny olejnatých semen proveďte lisování oleje s důrazem na účinnost procesu, výtěžnost oleje a možností vznikajících odpadních produktů (pokrutin). 3. Používané technologie vzájemně ekonomicky porovnejte. 4. Získané výsledky statisticky vyhodnoťte a zpracujte formou grafů a tabulek. Rozsah práce: 60 Literatura: Dědina, M., Skala, O., Lachman, J., Hejtmánková, A. 2013. Lisování oleje z vinných jader. Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: VÚZT. 18 s. 1. vyd. ISBN 978-80-86884-49-3. Singh, J. and Bargale, P.C. (2000) Development of a small capacity double stagecompression screw press for oil expression. J. Food Eng., 43, 75–82. Savoire, R., Lanoisellé, J.L. and Vorobiev, E. (2013) Mechanical continuous oilexpression from oilseeds: a review. Food Bioprocess Technol., 6, 1–16. Vadke, V.S. and Sosulski, F.W. (1988) Mechanics of oil expression from canola. J. Am. Oil Chem. Soc., 65, 1169–1176. Rubio M., Álvarez-Ortí M., Pardo J. E. (2009): A review on the utilization of grape seed oil as an alternative to conventional edible vegetable oils. - La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, 86, 121-129 Glazunova, E. M., Gachechiladze, N. D., & Mukhtarova, E. S. (1989). Comparative characteristics of fruit oil unsaponifiable fraction of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) growing in the western pamirs. In Proceedings of the international symposium on sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) (pp. 72–74), Xian, China. Luis-Felipe Gutiérrez, Cristina Ratti, Khaled Belkacemi, 2008. Effects of drying method on the extraction yields and quality of oils from quebec sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) seeds and pulp. Food Chemistry, 106(3) 896–904

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení