Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Srovnávání popisů obsahů vyučovaných předmětů (sylabů) na různých universitách v různých státech dolováním znalosti z textu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Abstrakt: University typicky poskytují na svých internetových stránkách tzv. sylaby jednotlivých předmětů, kde lze najít stručný popis obsahu předmětu, podmínky pro absolvování, seznam literatury apod. Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat metodu porovnání sylabů vybraných předmětů na různých universitách v různých zemích (třeba v EU), aby bylo možno automaticky získat informaci o shodě, podobnosti či různosti určitého předmětu na zvolených universitách, a to na mezinárodní úrovni. Práce bude obsahovat získání veřejně přístupných sylabů pro zvolené předměty, které se zabývají určitou stejnou oblastí (např. výuka programovacích jazyků apod.). Nemusí, ale může se jednat např. o informatiku -- jde o princip porovnání. Porovnání sylabů v různých jazycích lze vyřešit převodem do jednoho jazyka např. využitím překladače Google. Metoda porovnání obsahu sylabů bude založena na dolování znalosti z textů, což umožní mj. nalezení klíčových slov a významných n-gramů, resp. klasifikaci nebo vytváření shluků. Výsledkem je stanovení míry shody mezi sylaby a tak např. možnost vybrat si absolvovat určitý předmět z mateřské university na universitě v zahraničí (jak to umožňuje např. Erasmus). V zásadě se jedná o napodobení příslušné činnosti člověka umělou inteligencí při řešení popsaného problému. Práce má experimentální charakter a bude časově náročná, avšak ukáže, do jaké míry lze využít umělou inteligenci a informatiku pro zpracování problematiky doposud závislé hlavně na člověkovi (hledání podobných textových dokumentů z různých vícejazyčných zdrojů). Jednou z možností je např. porovnání sylabů z PEF Mendelu vůči obdobným fakultám v EU i jinde.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-II Inženýrská informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.