Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Studium nákladovosti při výrobě bílých a červených vín
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Práce bude zaměřena na sledování nákladovosti při výrobě bílých a červených vín ve vybraných vinařských podnicích se srovnatelným objemem produkce. Bude obsahovat soustředění technologických postupů, veškerých pořizovacích a provozních nákladů sledovaných technologií, porovnání vlivu různého technického vybavení na cenu vína vybraných podniků a vyhodnocení získaných ekonomických ukazatelů.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-HE Horticultural EngineeringD-HE-H Horticulture