Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vytvořit komplexní databázi alejí a stromořadí v Jihomoravském kraji. Základní metodou výzkumu je analýza exitujících dat z terénu a návrh dalšího využití včetně základní realizace. Výsledky práce budou složit jako výchozí podklad pro plánovací praxi.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení