Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Na vybraných recentních lokalitách bude zhodnocen stav populace zvláště chráněného druhu Chimaphila umbelata. V rámci terénního průzkumu budou u jedinců na lokalitě zjištěny základní biometrické parametry, vyhodnocen zdravotní stav, kvetení, plodnost, příp. zmlazení. Získaná data budou využita ke zhodnocení stavu dílčích populací. Vyhodnocení bude sloužit k návrhu opatření ke stabilizaci i zlepšení podmínek pro studovanou dřevinu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia