Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Chimaphila umbelata
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Na vybraných recentních lokalitách bude zhodnocen stav populace zvláště chráněného druhu Chimaphila umbelata. V rámci terénního průzkumu budou u jedinců na lokalitě zjištěny základní biometrické parametry, vyhodnocen zdravotní stav, kvetení, plodnost, příp. zmlazení. Získaná data budou využita ke zhodnocení stavu dílčích populací. Vyhodnocení bude sloužit k návrhu opatření ke stabilizaci i zlepšení podmínek pro studovanou dřevinu.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic