Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vyhodnocení růstu dřevin v nově založené části regionálního biocentra Soutok Svratky a Svitavy. Zásady pro vypracování: 1. Po prostudování základní literatury bude provedeno zpracování charakteristik širších územních vztahů. 2. Dále budou provedeny terénní práce: zhodnocení současného stavu biocentra, provedení inventarizace dřevin v celé výsadbě a porovnání s projektem, provedení floristického soupis (bylinného patra). 3. Na TVP změřit u jednotlivých dřevin základní dendrometrické veličiny - průměr, výška aj. a doplní biometrické parametry dřeviny (zdravotní stav, poškození zvěří, plodnost aj.). Současné zastoupení dřevin zachytí do grafických podkladů. 4. Hodnocení bude provedeno ve dvou letech, bude zhodnocen přírůst jednotlivých taxonů a provedeno vyhodnocení pomocí základních matematickostatistických metod. Výsledky průzkumu budou stručně okomentovány. Příloha bude doplněna grafickou dokumentací včetně foto. 5. Bude vyhodnocen způsob a úspěšnost založení porostu, a také odrůstání dřevin, porovnáno s jinými lokalitami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-KRAJ KrajinářstvíB-KRAJ-KRAJ Krajinářství
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.