Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Summary: Cílem práce je vyhodnocení růstu dřevin v nově založené části regionálního biocentra Soutok Svratky a Svitavy. Zásady pro vypracování: 1. Po prostudování základní literatury bude provedeno zpracování charakteristik širších územních vztahů. 2. Dále budou provedeny terénní práce: zhodnocení současného stavu biocentra, provedení inventarizace dřevin v celé výsadbě a porovnání s projektem, provedení floristického soupis (bylinného patra). 3. Na TVP změřit u jednotlivých dřevin základní dendrometrické veličiny - průměr, výška aj. a doplní biometrické parametry dřeviny (zdravotní stav, poškození zvěří, plodnost aj.). Současné zastoupení dřevin zachytí do grafických podkladů. 4. Hodnocení bude provedeno ve dvou letech, bude zhodnocen přírůst jednotlivých taxonů a provedeno vyhodnocení pomocí základních matematickostatistických metod. Výsledky průzkumu budou stručně okomentovány. Příloha bude doplněna grafickou dokumentací včetně foto. 5. Bude vyhodnocen způsob a úspěšnost založení porostu, a také odrůstání dřevin, porovnáno s jinými lokalitami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-LAND LandscapingB-LAND-LAND Landscaping
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.