Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Moderní využití akustické emise ve strojírenství
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je popsat inovativní možnosti aplikace akustické emise ve strojírenství.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení