Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace protikorozní ochrany rizikových materiálů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je návrh a následná analýza optimální protikorozní vrstvy speciálních materiálů, které mají velmi nízkou korozní odolnost, případně jejich kombinací.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení