Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Aplikace akustické emise v zemědělství
State of topic:
approved (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department: Department of Technology and Automobile Transport - FA
Max. no. of students:2
Proposed by:
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
Summary:
V práci bude řešen vývoj a testování optimálních vlnovodů pro přenos akustického signálu z rostlin. Práce bude technického charakteru. Pro optimalizaci SW budou však nutné konzultace se specialisty z oblasti biologie rostlin.

informaceThere are no limitations of the topic