Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Migrace obyvatel jako adaptace na environmentální změny
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Abstrakt: Kvantitativní nebo kvalitativní analýza environmentálních důvodů migrace obyvatel. Vliv dopadů změny klimatu a dalších migračních faktorů. Percepce lokálních obyvatel. Vliv environmentálních faktorů na současnou migraci do Evropy. Prostorová analýza.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení