Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dopady změny klimatu a adaptační strategie
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Abstrakt: Kvantitativní nebo kvalitativní analýza dopadů změny klimatu na domácnosti a volba adaptačních strategií. Percepce intenzity a frekvence výskytu klimatických extrémů. Škody, náklady na adaptace. Prevence rizik. Prostorová analýza.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení