Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ekonomické dopady mezinárodní migrace
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Abstrakt: Kvantitativní analýza dopadů mezinárodní migrace na ekonomiku zdrojových či cílových zemí migrace. Současná migrace do Evropy. Remitence.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení