Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza území z pohledu rekreačního využívání krajiny
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny - LDF
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt: zadání bude konkretizováno při osobní konzultaciObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-KRAJ Krajinářství
B-KRAJ-KRAJ Krajinářství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.