Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza deformací dřeva smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Václav Sebera, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce bude analyzovat deformace, které vznikají ve dřevě smrku ztepilého zatíženého tlakem v tangenciálním směru. Deformace budou analyzovány optickou metodou korelace digitálního obrazu (DIC) ve stereoskopické formě. Normálové a smykové deformace budou statisticky zpracovány vzhledem k silovým poměrům v tělísku. Výsledkem bude rovněž snaha zjistit, zda lze využít Voigtův model pro nepřímý odhad působících napětí v tělese.

informace
There are no limitations of the topic