Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Materiálová optimalizace inverzními variačními principy u modelu fyziologicky aktivního stromu pod nestandardním zatížením.
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Summary: Materiálová optimalizace inverzními variačními principy u modelu fyziologicky aktivního stromu pod nestandardním zatížením.
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic