Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
MKP model kompozitu tracheidy běžného smrku při mechanickém zatížení
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Abstrakt:
Tvorba MKP modelu při mechanickém příp. termodynamickém zatížení. Model zohlední detailní stavbu tracheidy jak po geometrické, tak po materiálové stránce. Model by bylo vhodné rozšířit o model proudění kapaliny přes tracheidu a vyhodnocení chvání ztenčení při tomto druhu zatížení.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia