Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: MKP model kompozitu tracheidy běžného smrku při mechanickém zatížení
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Abstrakt: Tvorba MKP modelu při mechanickém příp. termodynamickém zatížení. Model zohlední detailní stavbu tracheidy jak po geometrické, tak po materiálové stránce. Model by bylo vhodné rozšířit o model proudění kapaliny přes tracheidu a vyhodnocení chvání ztenčení při tomto druhu zatížení.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení