Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza diference obvodové rychlosti hnacích kol traktoru 4WD
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dušan Slimařík, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Dušan Slimařík, Ph.D.
Abstrakt:
Navrhované téma diplomové práce se bude zabývat analýzou diference obvodové rychlosti hnacích kol vybraného traktoru. V rámci práce bude realizováno experimentální měření na válcové zkušebně, za účelem porovnání obvodových rychlostí kol přední a zadní nápravy v režimu 4WD. Dalším krokem bude prověření možnosti vyrovnání, zvýšení či snížení této diference pomocí změny tlaku huštění.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení