Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Aplikace bude dopravcům usnadňovat kontrolu dodržování platné legislativy -- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) a další související předpisy včetně výjimek pro veřejnou linkovou osobní dopravu do 50 km. Nejdříve bude nutné podrobné seznámení s uvedenými dokumenty. Databáze bude obsahovat informace o činnostech jednotlivých řidičů s možností importu a exportu a bude umožňovat přehledné a podrobné kontrolní výstupní sestavy.
Zrušeno:
ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení