Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Webová aplikace pro evidenci výkonů osádek v silniční dopravě
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Abstrakt: Aplikace bude dopravcům usnadňovat kontrolu dodržování platné legislativy -- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) a další související předpisy včetně výjimek pro veřejnou linkovou osobní dopravu do 50 km. Nejdříve bude nutné podrobné seznámení s uvedenými dokumenty. Databáze bude obsahovat informace o činnostech jednotlivých řidičů s možností importu a exportu a bude umožňovat přehledné a podrobné kontrolní výstupní sestavy.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení