Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Webová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravě
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Aplikace bude sloužit k evidenci a archivaci oběhů vozidel v integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje. Bude zapotřebí detailní seznámení s problematikou a terminologií (linka, spoj, dopravce, kurz, turnus, oběh, ...), návrh možností importu a exportu dat ve standardizovaném formátu, návrh podoby datového úložiště s ohledem na potřeby systému včetně archivace a v neposlední řadě vytvoření různých přehledných výstupních sestav.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení