Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Webová aplikace pro zájmovou evidenci výkonů ve veřejné linkové osobní dopravě
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.
Abstrakt: Aplikace bude sloužit k evidenci a archivaci oběhů vozidel v integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje. Bude zapotřebí detailní seznámení s problematikou a terminologií (linka, spoj, dopravce, kurz, turnus, oběh, ...), návrh možností importu a exportu dat ve standardizovaném formátu, návrh podoby datového úložiště s ohledem na potřeby systému včetně archivace a v neposlední řadě vytvoření různých přehledných výstupních sestav.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení