Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Srovnání MKP modelů normovaných zkoušek mechanických vlastností s experimentem.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Abstrakt:
- Tvorba MKP modelu standardních normovaných zkoušek mechanických vlastností zvoleného materiálu. - Experimentální stanovení vybraných mech. vlastností a srovnání průběhu zatížení experimentu s modelem. - Určení chyby při nedodržení postupu normované zkoušky
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia