Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Srovnání MKP modelů normovaných zkoušek mechanických vlastností s experimentem.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Abstrakt: - Tvorba MKP modelu standardních normovaných zkoušek mechanických vlastností zvoleného materiálu. - Experimentální stanovení vybraných mech. vlastností a srovnání průběhu zatížení experimentu s modelem. - Určení chyby při nedodržení postupu normované zkoušky
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia