Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Srovnání MKP modelů normovaných zkoušek mechanických vlastností s experimentem.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Abstrakt:
- Tvorba MKP modelu standardních normovaných zkoušek mechanických vlastností zvoleného materiálu. - Experimentální stanovení vybraných mech. vlastností a srovnání průběhu zatížení experimentu s modelem. - Určení chyby při nedodržení postupu normované zkoušky
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení