Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Srovnání MKP modelů normovaných zkoušek mechanických vlastností s experimentem.
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Summary: - Tvorba MKP modelu standardních normovaných zkoušek mechanických vlastností zvoleného materiálu. - Experimentální stanovení vybraných mech. vlastností a srovnání průběhu zatížení experimentu s modelem. - Určení chyby při nedodržení postupu normované zkoušky
Cancelled: yes

There are no limitations of the topic