Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizace kombinovaného ohřevu materiálu a procesu vakuového sušení dřeva
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Abstrakt: Optimalizace kombinovaného ohřevu materiálu a procesu vakuového sušení dřeva ? numerická simulace
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia