Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Optimalizace kombinovaného ohřevu materiálu a procesu vakuového sušení dřeva
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Abstrakt: Optimalizace kombinovaného ohřevu materiálu a procesu vakuového sušení dřeva ? numerická simulace
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení