Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace kombinovaného ohřevu materiálu a procesu vakuového sušení dřeva
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Optimalizace kombinovaného ohřevu materiálu a procesu vakuového sušení dřeva ? numerická simulace
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení