Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Diagnostický a servisní software pro digitálně řízené kolejiště
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt:
Softwarové testování digitálních komponent kolejiště, zjišťování aktuálního stavu komponent, servisní informace o komponentách a jejich využití při konstrukci, opravách a změnách konfigurace tratě.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení