Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem bude zjistit, zda jednotlivé účastnické země hlasují zcela nahodile (tedy dle výkonu soutěžícího) nebo zda existují spřízněné či antagonistické regiony, které si pravidelně dávají či nedávají body bez ohledu na výkon soutěžícího.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení