Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Eurovision song contest - geopolitika nebo pěvecká soutěž?
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem bude zjistit, zda jednotlivé účastnické země hlasují zcela nahodile (tedy dle výkonu soutěžícího) nebo zda existují spřízněné či antagonistické regiony, které si pravidelně dávají či nedávají body bez ohledu na výkon soutěžícího.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia