Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Optimalizace skladby obvodových konstrukcí dřevostaveb s nízkou energetickou náročností
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V současné době je vysoce aktuální téma snižování potřeby energií na provoz domu při jeho užívání. S tím úzce souvisí zásahy do skladby obvodových konstrukcí, u kterých je snaha snižovat hodnotu součinitele prostupu tepla U na takovou míru, aby tepelné ztráty prostupem byly minimalizovány. Optimální skladba těchto konstrukcí musí být taková, aby byly při splnění parametrů tepelné ochrany současně splněny veškeré požadavky na spolehlivost a životnost nosné konstrukce ze dřeva.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-DI Dřevařské inženýrství
D-DI-TZD Technologie zpracování dřeva